Osebna izkaznica

Podjetje: Hadria d.o.o. za promet i usluge
Skrajšano ime: Hadria d.o.o.
Sedež in naslov: Novalja, Trg Loža 1
Identifikacijska številka:
99530879287
Matična številka subjekta:
080155240
Registrsko sodišče: Trgovsko sodišče v Zagrebu
Osnovni kapital Družbe:
13.720.300,00 kn - vplačan v celoti
Kontonummer:
Bank:
HR2924020061100469356
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Žiro račun:
Banka:
2340009-1110468301
Privredna banka Zagreb d.d.
Prokurist:Grga Kodrić
Člani uprave: Želimir Kodrić