Osobna iskaznica

Tvrtka: Hadria d.o.o. za promet i usluge
Skraćeni naziv: Hadria d.o.o.
Sjedište i adresa: Novalja, Trg Loža 1
OIB: 99530879287
Matični broj subjekta (MBS): 080155240
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 13.720.300,00 kn - uplaćen u cijelosti
Žiro račun:
Banka:
HR2924020061100469356
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Žiro račun:
Banka:
2340009-1110468301
Privredna banka Zagreb d.d.
Direktor: Grga Kodrić